Promocja!
 • nieb prez profil z logiem 1500×1500 pikseli (18)
 • FH7A2404
 • FH7A2382

Aplikacja The Audio Bible Koperta (dożywotnia angielska)

239,90 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: ( 2023-09-25 ): 239,90 

 

For English scroll down


THE AUDIO BIBLE SUPER PRODUCTION

Wsłuchaj się w 150 głosów, poczuj 3 lata pracy, odkryj na nowo 73 Księgi Pisma Świętego – Usłysz historie, które jednoczą!

 

Największa na świecie Biblia Audio w gwiazdorskiej obsadzie!

Poznaj The Audio Bible super production The Old and New Testament po angielsku w przekładzie New American Bible (Revised Edition) (NABRE)! To największe, w pełni udźwiękowione, słuchowisko radiowe na świecie! Znajdziesz w nim wszystkie 73 Księgi Pisma Świętego, między innymi Pięcioksiąg Mojżesza, Księgę Hioba, Koheleta, Psalmów, czy też Cztery Ewangelie, Listy Apostolskie, bądź Apokalipsę!

Poznaj dzieło, które od setek lat kształtuje naszą kulturę, źródło wielu ważnych myśli i cytatów. Zanurz się w bogatym świecie biblijnych historii, opowiedzianych głosami 150 aktorów w tym gwiazd takich jak Roy Samuelson, Llou Johnson, Brian T. Delaney, Emerson Brooks, Alisha Mullally, Cam Clarke, Jon Lipow, Janell Lenfert, Ben Prendergast i wielu, wielu innych.

Poczuj się, jakbyś tam był, dzięki dającemu wrażenie głębi i przestrzeni dźwiękowi 3D, specjalnie skomponowanej muzyce Wojciecha Błażejczyka oraz dźwiękom tła nagranym w samym sercu Ziemi Świętej! Szukasz Biblii z dużym drukiem, a i tak trudno zrozumieć, co czytasz? Nasz audiobook to świetny wybór zarówno dla osób ze słabszym wzrokiem, jak i pragnących po prostu lepiej poznać Pismo Święte. To Biblia ilustrowana Twoją wyobraźnią!

Wyjątkowy prezent o niezwykłej wartości na każdą okazję!

The Audio Bible super production to nareszcie idealny, elegancki prezent na wiele okazji!

 • Obdaruj swoich bliskich na Święta Bożego Narodzenia lub Wielkanoc!
 • Zbliża się ważny Sakrament w życiu Twojego krewnego lub przyjaciela? Zaskocz wyjątkowym prezentem na Chrzest, Komunię, Bierzmowanie, czy Ślub, a może Rocznicę Ślubu, czy Zakończenie Roku!
 • Nie wiesz, co kupić parze młodej zamiast kwiatów?
 • Szukasz czegoś dla chrześniaka lub chrześnicy, co sprawi, że w końcu Pismo Święte nie będzie takie nudne?
 • A może chcesz obdarować kapłana, siostrę zakonną lub nauczyciela religii?

The Audio Bible super production to doskonała odpowiedź na wszystkie te potrzeby, zarówno dla osób wierzących i religijnych, jak i poszukujących, czy po prostu ciekawych wielkich produkcji audio!

 

Brązowa koperta z dożywotnim kodem dostępu do treści w aplikacji mobilnej The Audio Bible

Odkryj Pismo Święte, jakiego jeszcze nie znałeś, bądź podaruj tę możliwość swoim bliskim w eleganckiej, mieniącej się, brązowej kopercie prezentowej, przewiązanej piękną złotą wstążką!

Poznaj wyjątkową aplikację The Audio Bible na urządzenia mobilne:

 • Słuchaj swobodnie pełnego audiobooka Pisma Świętego, wybierając dowolny Testament, Księgę i Rozdział.
 • Pobierz wybrane nagrania do słuchania w trybie offline i ciesz się naszym wyjątkowym słuchowiskiem, gdziekolwiek jesteś: w domu, w pracy, w podróży, na samotnym spacerze, bądź spotkaniu wspólnoty.
 • Zaznaczaj zakładkami swoje ulubione cytaty!
 • Ustaw odpowiednie tempo odtwarzania!
 • Polecaj aplikację znajomym, wysyłaj zniżki i udostępniaj darmowe okresy próbne.
 • Chcesz wykupić dostęp do aplikacji bez dodawania karty płatniczej w telefonie? Od teraz możesz to zrobić w naszym sklepie internetowym.
 • Wybierz wersję językową spośród polskiej, angielskiej i hiszpańskiej! Każde wsparcie projektu przybliża nas do kolejnych!

W aplikacji mobilnej Biblia Audio znajdziesz nie tylko pełny audiobook Pisma Świętego, ale także:

 • Fragment na każdy dzień, który umożliwi stały kontakt ze Słowem Bożym i odkrywanie przesłania codziennych czytań!
 • Specjalnie skomponowaną muzykę medytacyjną, dzięki której łatwiej skupisz się na modlitwie, kolejnym zadaniu lub po prostu wprawisz w dobry nastrój!
 • Już wkrótce także najpopularniejsze modlitwy, w tym różaniec z rozważaniami na każdy dzień z głosem żeńskim lub męskim do wyboru. 

Poznaj wszystkie możliwości i funkcje z Pismem Świętym zawsze w Twojej kieszeni!

 

Posłuchaj jak to brzmi!

 

THE AUDIO BIBLE SUPER PRODUCTION

Listen to 150 voices, feel 3 years of work, rediscover 73 books of Scripture – HEAR STORIES THAT UNITE!

 

The world’s largest radio play with an all-star cast!

Discover The Audio Bible super production The Old and New Testament in English in the New American Bible (Revised Edition) translation (NABRE)! This is the largest fully dramatized radio play in the world! It features all 73 books of the Bible, including The Pentateuch, The Book of Job, The Book of Kohelet, Psalms, the Four Gospels, the Apostolic Epistles, or Revelation!

Explore a work that has shaped our culture for hundreds of years, a source of many important thoughts and quotes. Immerse yourself in the rich world of biblical stories, told through the voices of 150 actors including stars such as Roy Samuelson, Llou Johnson, Brian T. Delaney, Emerson Brooks, Alisha Mullally, Cam Clarke, Jon Lipow, Janell Lenfert, Ben Prendergast and many, many others.

Feel like you’re there, thanks to the 3D sound that gives you a sense of depth and space, specially composed music by Wojciech Blazejczyk, and background sounds recorded in the heart of the Holy Land! Are you looking for a Bible with large print and still find it hard to understand what you are reading? Our audiobook is a great choice for both those with poor eyesight and those who simply want to learn more about the Scriptures. This is the Bible illustrated with your imagination!

A unique gift of extraordinary value for any occasion!

The Audio Bible super production is finally the perfect elegant gift for many occasions!

 • Bestow your loved ones for Christmas or Easter!
 • An important Sacrament in the life of your relative or friend is approaching? Surprise with a unique gift for a Baptism, Communion, Confirmation, Wedding, Anniversary or Graduation!
 • Not sure what to buy the bride and groom instead of flowers?
 • Are you looking for something for your godson or goddaughter that will finally make scripture not so boring?
 • Or maybe you want to gift a priest, nun or religious teacher?

The Audio Bible super production is the perfect answer to all of these needs, whether you are a believer and religious, a seeker, or just curious about great audio productions!

 

Bronze envelope with lifetime code to the content on The Audio Bible super production mobile app

Discover Scripture as you’ve never known it before, or give this opportunity to your loved ones in an elegant, shimmering bronze gift envelope tied with a beautiful gold ribbon!

Explore The Audio Bible’s unique app for mobile devices:

 • Listen freely to the full audiobook of Scripture by selecting any Testament, Book and Chapter.
 • Download selected recordings for offline listening and enjoy our unique listening experience wherever you are: at home, at work, on the go, on a solitary walk, or at a community meeting.
 • Bookmark your favorite quotes!
 • Set the right playback tempo!
 • Recommend the app to friends, send discounts and share free trial periods.
 • Want to buy access to the app without adding a payment card on your phone? From now on you can do it in our online store.
 • Choose the language version from Polish, English and Spanish! Each support of the project brings us closer to more!

 

In the Audio Bible mobile application you will find not only the full audiobook of the Holy Scriptures, but also:

 • An excerpt for each day, which will enable you to stay in touch with the Word of God and discover the message of the daily readings!
 • Specially composed meditation music that will make it easier for you to focus on your prayers, your next task or simply put you in a good mood!
 • Coming soon also the most popular prayers, including a rosary with meditations for each day with a female or male voice of your choice. 

Explore all the possibilities and features with Scripture always in your pocket!

 

Take a listen to what it sounds like!

 

Poznaj także aplikację mobilną Biblii Audio!

 • Słuchaj online lub offline w naszej aplikacji mobilnej!
 • Odkryj Fragment na każdy dzień, który umożliwi stały kontakt ze Słowem Bożym!
 • Zaznaczaj zakładkami swoje ulubione cytaty!
 • Ustaw odpowiednie tempo odtwarzania!

Poznaj wszystkie możliwości i funkcje z Pismem Świętym zawsze w Twojej kieszeni!

Wypróbuj przez pierwszy tydzień za darmo!

Sprawdź naszą aplikację:

Android: bit.ly/BAANDROID

iPhone: bit.ly/BAIOS

 

Dowiedz się więcej: bibliaaudio.pl/aplikacja