BIBLIA AUDIO superprodukcja


SKLEP

Na tej stronie możesz posłuchać jak profesjonalnie brzmi nasza produkcja. Całe słuchowisko podzielone na rozdziały dostępne jest na płytach CD i pendrive’ach, które do nabycia są w naszym sklepie.

Stary Testament

Księga Rodzaju

Nowy Testament

Ewangelia według św. Mateusza (całość)

Ewangelia według św. Marka (całość)

Ewangelia według św. Łukasza (całość)

Ewangelia według św. Jana (całość)

Dzieje Apostolskie (całość)

Listy Apostolskie

List do Rzymian

Pierwszy list do Koryntian

Drugi list do Koryntian

Apokalipsa św. Jana (całość)