diamond painting en accessoires kopen?

BIBLIA AUDIO superprodukcja

Poniżej znajdują się wszystkie pliki BIBLII AUDIO, całe PISMO ŚWIĘTE, które można posłuchać za darmo. BIBLIA AUDIO podzielona na rozdziały dostępna jest na płytach CD, pendrive’ach, które możesz nabyć w naszym SKLEPIE, wspierając tym samym naszą dalszą działalność. Pobierz aplikację BIBLIA AUDIO i słuchaj Biblii gdziekolwiek jesteś! Korzystaj z Fragmentu na dzień, ściągania rozdziałów do słuchania offline i innych funkcji aplikacji. Jesteś katechetą i szukasz inspiracji do prowadzenia lekcji?
Możesz otrzymać od nas voucher na darmowe korzystanie z naszej aplikacji przez rok oraz przykładowe scenariusze
lekcji do ściągnięcia. Wejdź tutaj i zarejestruj się.

Księga Rodzaju

czas trwania: 4 godz. 55 minut

Księga Wyjścia

czas trwania: 4 godz.

Księga Kapłańska

czas trwania: 2 godz. 44 minuty

Księga Liczb

czas trwania: 3 godz. 46 minut

Księga Powtórzonego Prawa

czas trwania: 3 godz. 16 minut

Księga Jozuego

czas trwania: 2 godz. 20 minut

Księga Sędziów

czas trwania: 2 godz. 20 minut

Księga Rut

czas trwania: 20 minut

1 Księga Samuela

czas trwania: 3 godz. 2 minuty

2 Księga Samuela

czas trwania: 2 godz. 24 minut

1 Księga Królewska

czas trwania: 3 godz. 1 minuta

2 Księga Królewska

czas trwania: 2 godz. 53 minuty

1 Księga Kronik

czas trwania: 2 godz. 48 minuty

2 Księga Kronik

czas trwania: 3 godz. 18 minut

Księga Ezdrasza

czas trwania: 55 minut

Księga Nehemiasza

czas trwania: 1 godz. 22 minut

Księga Tobiasza

czas trwania: 1 godz. 13 minut

Księga Judyty

czas trwania: 1 godz. 26 minut

Księga Estery

czas trwania: 1 godz. 2 minuty

1 Księga Machabejska

czas trwania: 2 godz. 53 minut

2 Księga Machabejska

czas trwania: 2 godz. 4 minuty

Księga Hioba

czas trwania: 2 godz. 26 minut

Księga Psalmów

czas trwania: 6 godz. 36 minut

Księga Przysłów

czas trwania: 1 godz. 54 minut

Księga Koheleta

czas trwania: 41 minut

Pieśń Nad Pieśniami

czas trwania: 26 minuty

Księga Mądrości

czas trwania: 1 godz. 12 minut

Mądrość Syracha

czas trwania: 3 godz. 13 minut

Księga Izajasza

czas trwania: 4 godz. 33 minut

Księga Jeremiasza

czas trwania: 4 godz. 55 minut

Lamentacje Jeremiasza

czas trwania: 27 minut

Księga Barucha

czas trwania: 36 minut

Księga Ezechiela

czas trwania: 4 godz. 41 minut

Księga Daniela

czas trwania: 1 godz. 52 minuty

Księga Ozeasza

czas trwania: 43 minuty

Księga Joela

czas trwania: 15 minut

Księga Amosa

czas trwania: 31 minut

Księga Abdiasza

czas trwania: 4 minuty

Księga Jonasza

czas trwania: 11 minut

Księga Micheasza

czas trwania: 23 minuty

Księga Nahuma

czas trwania: 11 minut

Księga Habakuka

czas trwania: 11 minut

Księga Sofoniasza

czas trwania: 11 minut

Księga Aggeusza

czas trwania: 10 minut

Księga Zachariasza

czas trwania: 49 minut

Księga Malachiasza

czas trwania: 15 minut

Pliki są przygotowane w formacie mp3 (128 kbps).

Ewangelia według św. Mateusza

czas trwania: 161 minut

Ewangelia według św. Marka

czas trwania: 108 minut

Ewangelia według św. Łukasza

czas trwania: 180 minut

Ewangelia według św. Jana

czas trwania: 135 minut

Dzieje Apostolskie

czas trwania: 179 minut

Listy Apostolskie

czas trwania: 511 minut

Apokalipsa św. Jana

czas trwania: 96 minut

WYSYŁKA W CIĄGU 24H OD ZAKUPU

Zobacz nasze wydawnictwa

PRODUKCJA

KOPRODUCENCI

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY

MEDIA FUN

newsletter