diamond painting en accessoires kopen?

KLAUZULA INFORMACYJNA / REGULAMINY PLIKÓW CYFROWYCH / ZGODA MARKETINGOWA

BIBLIA AUDIO superprodukcja

Klauzula informacyjna

  z dnia 01.03.2019 r.

  1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztofem Czeczot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OSORNO KRZYSZTOF CZECZOT z siedzibą przy ul. Jana Pawła Woronicza 33B m. 156, 02-640 Warszawa, Polska, NIP: 8421395365, numer REGON 146547857 (zwany dalej jako „OSORNO” lub „Administrator”).
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

3. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a OSORNO:

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane na czas świadczenia usługi przez OSORNO bądź do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

7. Cofnięcie zgody należy przesłać na adres produkcja@osorno.pl – w temacie wiadomości należy wpisać: Cofnięcie zgody marketingowej, w treści wiadomości należy wpisać numer telefonu oraz imię nazwisko właściciela numeru telefonu.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Regulamin zakupu przez telefon


Otwórz regulamin
»

Regulamin korzystania z plików BIBLIA AUDIO

Korzystanie z plików dźwiękowych zamieszczonych na stronie www.bibliaaudio.pl  lub w innych oficjalnych kanałach dystrybucji prowadzonych przez OSORNO Krzysztof Czeczot lub przez podmioty do tego działania wynajęte na podstawie stosownych umów, jest bezpłatne TYLKO NA WŁASNY UŻYTEK OSOBISTY, tj. dla osób fizycznych, które korzystając z plików BIBLIA AUDIO superprodukcja nie używają ich do czerpania w sposób bezpośredni lub pośredni korzyści ekonomicznych. Poza w/w przypadkiem korzystanie z plików BIBLIA AUDIO superprodukcja, w szczególności umieszczanie plików na stronach internetowych, używanie ich w przestrzeni publicznej bez wiedzy i zgody Producenta jest zabronione.

Zabronione jest także klonowanie strony internetowej oraz embedowanie treści strony internetowej.

Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OSORNO Krzysztof Czeczot, ul. Jana Pawła Woronicza 33b lok. 156, 02-640 Warszawa (dalej „OSORNO”), moich danych osobowych, tj. adresu email oraz numeru telefonu komórkowego w celach marketingowych, w tym na przesyłanie za pośrednictwem email, SMS/MMS informacji marketingowych (w tym handlowych) dotyczących projektów i produktów tworzonych przez OSORNO, a także potwierdzam, że wiem, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mogę ją wycofać w dowolnej chwili. Wycofanie zgody marketingowej należy przesłać na adres produkcja@osorno.pl.W temacie wiadomości należy wpisać: Cofnięcie zgody marketingowej, w treści wiadomości należy wpisać numer telefonu oraz imię nazwisko właściciela numeru telefonu.

newsletter