diamond painting en accessoires kopen?

KLAUZULA INFORMACYJNA / REGULAMINY PLIKÓW CYFROWYCH / ZGODA MARKETINGOWA

BIBLIA AUDIO superprodukcja

Klauzula informacyjna

  z dnia 1.06.2021 r.

  1. Administratorem danych osobowych jest OSORNO MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-927), przy ul. Zdrojowej 109, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KRS: 0000781398; posiadającą numery: NIP: 1182192536, REGON: 383076414 (zwany dalej jako „OSORNO” lub „Administrator”).
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a OSORNO:
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
  1. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Dane osobowe będą przechowywane na czas świadczenia usługi przez OSORNO bądź do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. Cofnięcie zgody należy przesłać na adres [email protected]– w temacie wiadomości należy wpisać: Cofnięcie zgody marketingowej, w treści wiadomości należy wpisać numer telefonu oraz imię nazwisko właściciela numeru telefonu.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Regulamin zakupu przez telefon


Otwórz regulamin
»

Regulamin korzystania z plików BIBLIA AUDIO

Korzystanie z plików dźwiękowych zamieszczonych na stronie www.bibliaaudio.pl  lub w innych oficjalnych kanałach dystrybucji prowadzonych przez OSORNO Krzysztof Czeczot lub przez podmioty do tego działania wynajęte na podstawie stosownych umów, jest bezpłatne TYLKO NA WŁASNY UŻYTEK OSOBISTY, tj. dla osób fizycznych, które korzystając z plików BIBLIA AUDIO superprodukcja nie używają ich do czerpania w sposób bezpośredni lub pośredni korzyści ekonomicznych. Poza w/w przypadkiem korzystanie z plików BIBLIA AUDIO superprodukcja, w szczególności umieszczanie plików na stronach internetowych, używanie ich w przestrzeni publicznej bez wiedzy i zgody Producenta jest zabronione.

Zabronione jest także klonowanie strony internetowej oraz embedowanie treści strony internetowej.

Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OSORNO MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-927), przy ul. Zdrojowej 109, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KRS: 0000781398; posiadającą numery: NIP: 1182192536, REGON: 383076414 (dalej „OSORNO MEDIA”), moich danych osobowych, tj. adresu email oraz numeru telefonu komórkowego w celach marketingowych, w tym na przesyłanie za pośrednictwem email, SMS/MMS informacji marketingowych (w tym handlowych) dotyczących projektów i produktów tworzonych przez OSORNO, a także potwierdzam, że wiem, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mogę ją wycofać w dowolnej chwili. Wycofanie zgody marketingowej należy przesłać na adres [email protected] W temacie wiadomości należy wpisać: Cofnięcie zgody marketingowej, w treści wiadomości należy wpisać numer telefonu oraz imię nazwisko właściciela numeru telefonu.

newsletter