diamond painting en accessoires kopen?

KLAUZULA INFORMACYJNA / REGULAMINY PLIKÓW CYFROWYCH / ZGODA MARKETINGOWA

BIBLIA AUDIO superprodukcja

Klauzula informacyjna

  z dnia 1.06.2021 r.

  1. Administratorem danych osobowych jest OSORNO MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-927), przy ul. Zdrojowej 109, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KRS: 0000781398; posiadającą numery: NIP: 1182192536, REGON: 383076414 (zwany dalej jako „OSORNO” lub „Administrator”).
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem a OSORNO:
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:
  1. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Dane osobowe będą przechowywane na czas świadczenia usługi przez OSORNO bądź do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. Cofnięcie zgody należy przesłać na adres kontakt@bibliaaudio.pl– w temacie wiadomości należy wpisać: Cofnięcie zgody marketingowej, w treści wiadomości należy wpisać numer telefonu oraz imię nazwisko właściciela numeru telefonu.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Regulamin zakupu przez telefon


Otwórz regulamin
»

Regulamin korzystania z plików BIBLIA AUDIO

Korzystanie z plików dźwiękowych zamieszczonych na stronie www.bibliaaudio.pl  lub w innych oficjalnych kanałach dystrybucji prowadzonych przez OSORNO MEDIA SP. Z O. O. lub przez podmioty do tego działania wynajęte na podstawie stosownych umów, jest bezpłatne TYLKO NA WŁASNY UŻYTEK OSOBISTY, tj. dla osób fizycznych, które korzystając z plików BIBLIA AUDIO superprodukcja nie używają ich do czerpania w sposób bezpośredni lub pośredni korzyści ekonomicznych. Poza w/w przypadkiem korzystanie z plików BIBLIA AUDIO superprodukcja, w szczególności umieszczanie plików na stronach internetowych, używanie ich w przestrzeni publicznej bez wiedzy i zgody Producenta jest zabronione.

Zabronione jest także klonowanie strony internetowej oraz embedowanie treści strony internetowej.

Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OSORNO MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-927), przy ul. Zdrojowej 109, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KRS: 0000781398; posiadającą numery: NIP: 1182192536, REGON: 383076414 (dalej „OSORNO MEDIA”), moich danych osobowych, tj. adresu email oraz numeru telefonu komórkowego w celach marketingowych, w tym na przesyłanie za pośrednictwem email, SMS/MMS informacji marketingowych (w tym handlowych) dotyczących projektów i produktów tworzonych przez OSORNO, a także potwierdzam, że wiem, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mogę ją wycofać w dowolnej chwili. Wycofanie zgody marketingowej należy przesłać na adres kontakt@bibliaaudio.pl W temacie wiadomości należy wpisać: Cofnięcie zgody marketingowej, w treści wiadomości należy wpisać numer telefonu oraz imię nazwisko właściciela numeru telefonu.

newsletter