Regulations

Regulations

Terms and conditions of the online store BIBLIA AUDIO

The owner of the Audio Bible website available at: https://bibliaaudio.pl/sklep is OSORNO MEDIA sp. z o.o., NIP: 1182192536, REGON: 383076414, Zdrojowa Street 109, 02-927 Warsaw, share capital: PLN 9,950.00, e-mail: [email protected] hereinafter referred to as: Service Provider.

Glossary:

Guest: a User of the Website who is not registered and does not have an Account on the Website, who is a natural person with full or limited legal capacity, or who is a legal person or an organizational unit without legal personality, but with legal capacity, making a purchase on the Website;

Customer: User of the Website registered and having his/her Account on the Website or having the status of a Guest, being a natural person with full or limited legal capacity or being a legal person or an organizational unit without legal personality but with legal capacity, making a purchase on the Website;

Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22¹ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 10 maja 2018, Dz.U. z 2018, poz. 1025 z późniejszymi zmianami) (dalej „Kodeks Cywilny”);

Account: A collection of information stored on the Site and in the Service Provider's data communications system concerning a given Site User and the orders placed and purchases made by that User, available after registration on the Site;

Products: products offered by the Service Provider for purchase through the Site, including audiobooks, i.e. audio recordings available on an audio disc or on another electronic file carrier, such as a flash drive (each separately referred to as a "Product"), or in the form of an electronic file in mp3 format as a downloadable file;

Service: the Audio Bible online store available at https://bibliaaudio.pl/sklep. In the legal sense, it is a service provided electronically that allows you to view content, conclude distance sales agreements and make payments for purchased Products;

Service User: any person using the Service, including registering with the Service or purchasing products offered on the Service.

§ 1 General provisions

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika Serwisu, w tym Klienta, a w szczególności zasady korzystania z Serwisu, składania zamówień, dostarczania zamówionych Produktów, oczekiwania na Produkt, uiszczania ceny sprzedaży Produktów oraz uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, anulowania zamówienia, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Przedmiotem działalności Usługodawcy wykonywanej za pomocą Serwisu jest udostępnianie Użytkownikowi Serwisu oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu dokonywania zakupu oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Produktów, w tym: przechowywania, odsłuchiwania i pobierania zamówionych treści multimedialnych w formie cyfrowej.

3. Do korzystania z Serwisu konieczne jest:

a) spełnienie minimalnych warunków technicznych tj. posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome;

(b) having an active electronic mail (e-mail) account.

4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługi w Serwisie świadczone były w sposób nieprzerwany, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w jego funkcjonowaniu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).

6. Ceny Produktów w Serwisie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Dane i informacje zawarte na stronach Serwisu, w szczególności opisy Produktów i ich ceny, stanowią informacje handlowe, nie są natomiast ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Oferta składana jest przez Klienta za pomocą formularza zamówienia i w sposób określony w dalszych postanowieniach Regulaminu.

§ 2 Protection of personal data of the Service User

Dane osobowe Użytkownika Serwisu podlegają ochronie prawnej. Szczegółowe zasady określające jakie dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Usługodawcę i w jaki sposób oraz jakie prawa przysługują Użytkownikowi w zakresie ochrony jego danych osobowych, jak również zasady dotyczące cookies i profilowania, zostały określone w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego BIBLIAAUDIO, który dostępny jest pod następującym adresem:

PRIVACY POLICY.

§ 3 Rules of using the Service

1. the User of the Service shall be entitled to use the Service only for its intended purpose and in accordance with these Regulations.

(2) A User of the Service may browse the pages of the Service without registration and without logging in, as well as purchase Products as a Guest.

(3) Placing an order for a Product can be done by a User of the Site in two ways, i.e. after registering on the Site and providing the necessary data, in accordance with the provisions of § 4 Registration, and then logging on to the Site, or, as a Guest, i.e. without registering and logging on to the Site.

4. the User of the Website is obliged to refrain from any actions that could affect the proper functioning of the Website, including but not limited to refraining from interfering with the content of the Website and its technical elements. It is also prohibited to use the Website, its name and other elements for commercial, advertising, promotional purposes, etc. The name of the Website, its elements, in particular the logo, concept, content, graphics are subject to legal protection and are the exclusive property of the Service Provider.

5. the User of the Service undertakes not to post on the Service content of an unlawful nature, inconsistent with good morals, violating the rights or personal interests of third parties.

6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późniejszymi zmianami (dalej „Prawo Autorskie”)).

§ 4 Registration

1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i wolna od opłat.

(2) In order to register, the Service User must fill out a registration form, providing his/her name, e-mail address, and assign himself/herself an access password. The Service User is obliged to provide true data. Acceptance of the Terms and Conditions of the Service and the Privacy Policy, after thorough familiarization with them, is necessary to create an Account on the Service.

(3) After selecting the box with the description "Create an account", the User will receive an e-mail message to the e-mail address provided by him with a link to confirm the e-mail address provided.

(4) If any of the data provided in the registration form becomes outdated, the Service User should immediately update it using the forms available in the relevant tab of the Account.

(5) The User gains access to the Account after entering in the login form a correct login (e-mail address) and password, provided during Registration on the Site.

6 The Account is non-transferable. In particular, the Service User is not entitled to sell the Account, give it for use or make it available in any other form to third parties. The Service User agrees to keep the Account password confidential. The Service Provider shall not be liable in any way for orders placed for the Service User by means of an Account that was logged in using the correct login and password.

(7) By registering the User on the Site, an agreement for the provision of services by electronic means is concluded between the Site User and the Service Provider. This agreement is concluded for an indefinite period of time. The parties have the right to terminate this Agreement at any time without notice. Termination of the Agreement may be effected by a statement of termination made electronically (e-mail) or in writing. Delivery of an electronic message shall be considered effective at the moment of transmission of the relevant electronic protocol to the other Party's e-mail address (in the case of the Site User - the address provided by him at registration or later updated, in the case of the Service Provider - the Service Provider's e-mail address indicated in the Terms and Conditions). Delivery of the letter shall be considered effective under general rules. The Service User may also terminate the contract by deleting the Account by selecting the "Delete Account" field, available in the Customer panel on the Site. In such a situation, the agreement is terminated as soon as the Service notes the Customer's request to delete the Account.

(8) Upon termination or expiration of the contract for the provision of electronic services, the Service Provider shall remove the Service User's Account from the Site.

(9) In the case of violations of the Rules and Regulations, the Service Provider is entitled to block the Account of the Service User. The Service User shall be notified of the blocking of the Account at the e-mail address registered during registration on the Site or later updated. Blocking of the Account in accordance with the provision of the preceding sentence shall mean termination of the agreement for provision of services by electronic means with the Service User with immediate effect. If the Service User's account is blocked, orders placed by the Service User that have not been completed shall be canceled. If payment for the order has already been made, the Service Provider shall refund the Service User the entire amount paid.

§ 5 Rules for placing and fulfilling orders

(1) With the help of the Site, agreements for the sale of Products presented by the Service Provider on the Site are concluded. These contracts are concluded at a distance, by electronic means. The buyer is the Client and the seller is the Service Provider. The Client is entitled to all the rights specified in the relevant laws on concluding distance contracts. If the Client is a consumer, he/she has all the rights set forth in the relevant consumer protection laws.

(2) The subject of sale may be any Product presented by the Service Provider on the Website, subject to its availability.

(3) The customer may place orders for products available on the Site 7 days a week, 24 hours a day (subject to the availability of the Site).

(4) The Customer may place an order in two ways, i.e. after registering on the Site and providing the necessary data, in accordance with the provisions of § 4 Registration, and then logging on to the Site, or, as a Guest, i.e. without registering and logging on to the Site. In both cases indicated above, in order to place an order for a Product, you must:

a) select the Product to be ordered;

b) select the "Add to cart" box located next to the Product in question;

(c) go to the shopping cart and select the "Order" box;

(d) fill in the appropriate order form, including (i) indication of the country to which the delivery is to take place and the postal code of the place of delivery, (ii) providing the e-mail address and telephone number, (iii) in the case of physical items, indicating the method of delivery or indicating that the Product will be picked up by the Client at the Service Provider's store located at 109 Zdrojowa Street, 02-927 Warsaw, (iv) choosing the form of payment, (v) entering the data of the recipient of the order and - in the case of physical items - the address to which the delivery of the Product is to take place, (vi) entering the data for the invoice, if different from the data for the delivery of the Product and if the Client is to be issued a VAT invoice, (vii) selecting the field "Order and pay" or "Order and pay on delivery", depending on the choice of the form of payment;

(e) if you choose to pay in advance, pay for your order using one of the available payment methods.

(5) After an order is placed, a confirmation of receipt of the order by the Service Provider will be sent to the Client's e-mail address indicated when placing the order. If it is possible to execute the order, an electronic message will be sent to the Client's e-mail address confirming that the order has been accepted for execution. Confirmation of order acceptance is a statement of the Service Provider's acceptance of the offer to conclude a contract of sale of the Product in question.

(6) If there are ambiguities regarding the submitted data, the Service Provider reserves the right to suspend the execution of the order. The Client will be informed of such situation without undue delay.

(7) If the Customer provides an incorrect or inaccurate address or other data necessary for the execution of the order or for contacting the Customer, the Service Provider shall not be liable for non-delivery or delay in delivery of the order item.

(8) The Service Provider shall have the right to limit the maximum number of Products covered by a single order of the Client. The right referred to in the preceding sentence shall be granted to the Service Provider also with respect to orders already placed.

(9) If the customer orders products from different product categories in one order, the order may be divided into parts.

(10) If the Product covered by the order is out of stock, the Service will send information to the Customer at the e-mail address provided by the Customer on whether and when the Product will be available. In such a situation, the Customer will decide whether to receive the Product at a later date or cancel the order.

(11) In the event that it is not possible to fulfill part of the order, the Service Provider may offer the Client:

(a) cancellation of the order in its entirety (if the Client chooses this option, the Service Provider is relieved of the obligation to fulfill the order);

b) cancellation of the order in the part in which the implementation is not possible within the prescribed period (if the Client chooses this option, the order will be implemented in part, but the Service Provider will be released from the obligation to implement it to the remaining extent);

c) splitting the order and setting a new completion date for that part of the order, the completion of which is not possible within the originally set deadline (if the Customer chooses this option, the dispatch of the products comprising the order will be made in several separate shipments, and the Customer will not incur additional costs associated with splitting the order into several shipments). The completion date will be agreed with the Customer individually. If the Client does not choose any of the above-mentioned methods of partial order fulfillment, the Service Provider will provide the Client with the Products as to which the order can be fulfilled on time. For the rest, the order will be canceled, of which the Client will be notified electronically.

(12) The Service Provider reserves the right to restrict delivery methods and forms of payment in relation to a Client who has failed to take delivery of a Product delivered to him/her on time at least once or who has been late in payment to the Service Provider at least once.

(13) The Client may make changes in the subject of the order, in the address for delivery, in the data for invoicing by submitting the appropriate instruction in the Client panel or by contacting the Service Provider. Such changes are allowed only until the order in question receives the status "completed".

§ 6 Forms of payment

1 The service allows the following forms of payment:

a) payment on delivery (pickup at the company's store: 109 Zdrojowa St., 02-927 Warsaw, or cash on delivery via a delivery company);

b) credit/payment card (via dotpay.pl, Przelewy24.pl);

(c) credit/payment card (via bluemedia.pl (Blue Media S.A.)):

-Visa;

- Visa Electron;

- MasterCard;

- MasterCard Electronic;

- Maestro;

d) online payments (via dotpay.pl (Dotpay S.A.), PayU.pl (PayU S.A.), PayPal.com (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), Przelewy24.pl or bluemedia.pl service (Blue Media S.A.); Blue Media S.A. is the entity providing online payment services;

e) ordinary transfer (prepayment).

(2) In the case of payment in any of the forms specified in points d - e above, the order is processed after the transfer is credited to the Service Provider's account, and in the case of payment by credit/debit card (points b - c above) - after positive authorization (crediting of the payment).

(3) If you choose payment on delivery, the deadline for collection is 7 days from the date of notification of the expectation of the goods for collection. If pickup is not made within this period, the unpaid order is canceled after the expiration of this period.

§ 7 Order lead time and delivery costs

(1) In the case of electronic files, the execution of the order is carried out by enabling the Service Provider to save a copy of the file that is the subject of the order (download) by the Client. Enabling the saving of the copy takes place immediately after the payment is credited. The Client has the right to save a copy any number of times, on different devices, but only for personal use, i.e. only for himself (1 person). Copying or dissemination of the work in a manner other than that described in the preceding sentence will constitute a violation of the law and will lead to liability for damages and possibly criminal liability.

(2) In the case of delivery of physical items, the deadline for shipment of the Product ordered by the Customer shall not exceed 2 working days from the moment of payment posting. Exceptions may be orders for Products currently unavailable or unusual. In this case, the term of delivery may be extended, the Customer will be immediately informed by phone or e-mail.

(3) If the Service Provider is unable to fulfill the order for reasons beyond its sphere of influence - i.e., for example, for reasons attributable to suppliers, carriers or due to force majeure events - it is entitled to withdraw from the contract with simultaneous refund of any payments made by the Client, but without further obligations (e.g., no obligation to pay any damages, no obligation to deliver replacement goods, etc.). Withdrawal is made by submitting, in electronic form, an appropriate statement to the Customer.

(4) The service provider shall have the right to suspend the execution or to cancel the order in case of non-receipt of complete data of the Client or in case of suspicion of their veracity.

(5) In case of non-collection of the shipment paid on delivery, the Client is obliged to reimburse the Service Provider for all costs associated with transportation and with the return of the shipment.

6 Delivery costs are listed on the Service's website. See DELIVERY COSTS.

§ 8 Intellectual property

(1) Products offered or made available through the Service may be subject to legal protection under the Copyright Law (in particular, audiobooks).

(2) The Customer shall have the right to use the acquired Product only in accordance with the terms of the law, including in particular the Copyright Law.

(3) The Customer is obliged not to transfer the Products he/she listens to or acquires through the Service to third parties, and also agrees not to duplicate the Product and not to distribute or use the Product, whether paid or unpaid, beyond the scope of permitted use of the work or otherwise inconsistent with the scope of the Customer's rights under the Copyright Law.

(4) If the Service Provider becomes aware of infringements of copyright and related rights to the Product acquired by the Client, the Service Provider may summon the Client to remedy the infringements at the Client's expense. If the Client fails to comply with the Service Provider's summons within 7 days from the date of the Client's receipt of the summons, the Service Provider may file claims against the Client for infringement of rights to the Product.

§ 9 Conditions for complaints

(1) The Service Provider shall be liable to the Customer (warranty) if the sold Product has a physical or legal defect, the physical defect being the non-conformity of the delivered products with the sales contract.

(2) A consumer who purchases a product has the right to make a complaint in accordance with the rules on warranty in the Civil Code.

(3) The necessary condition for the Service Provider to consider the complaint is to deliver the advertised Product to the Service Provider's correspondence address: Zdrojowa 109 Street, 02-927 Warsaw, together with proof of purchase and a description of the Product's non-conformity with the sales contract (description of the defect) found by the Client.

(4) The Service Provider shall, within 14 (fourteen) calendar days, respond to the Client's complaint and notify the Client on how to proceed.

(5) If the complaint is considered in favor of the Client, the Service Provider will immediately replace the defective Product with a defect-free one or remove the defect. If it is not possible to replace the Product or remove the defect of the Product, the Client will be entitled to withdraw from the contract and the Service Provider will refund the price paid by the Client in accordance with applicable laws.

§ 10 Warranty terms and conditions

(1) Products sold by the Service Provider may be covered by a warranty provided by the manufacturer or distributor. Service Provider does not provide additional warranty for any Products sold.

(2) In the case of a Product covered by a manufacturer's or distributor's warranty, the Customer may claim a Product with defects:

a) using the rights under the warranty - in this case, the Client complains about the Product directly to the entity providing the warranty, and the Service Provider is only an intermediary forwarding the complaint. (The Client, at his choice, may also report directly to the warranty service); or

b) exercising his rights from the seller (Service Provider) under the warranty - in this case, a complaint must be filed in accordance with the provisions of § 9 of the Regulations.

§ 11 Consumer's right to withdraw from the contract

(1) Notwithstanding the rights set forth in § 9 and 10 of the Terms and Conditions - but subject to § 11.9 below - a Consumer who has entered into a contract with a Service Provider may, within 14 days, withdraw from that contract without stating a reason and without incurring costs, except, however:

a) additional costs, if the Consumer has chosen other than the cheapest way to deliver the item offered by the Service Provider;

b) the costs associated with the direct return of the item, i.e. the cost of returning the goods, which should be done immediately, no later than within 14 days from the day on which the Consumer withdrew from the contract.

(2) The consumer may withdraw from the contract by submitting to the Service Provider a statement of withdrawal from the contract - in writing, by sending it to the address OSORNO MEDIA sp. z o.o., 109 Zdrojowa St., 02-927 Warsaw, or by sending an email to the email address: [email protected].

(3) The Service Provider shall immediately send to the Consumer on a durable medium an acknowledgement of receipt of the Consumer's withdrawal statement.

(4) The Service Provider shall, no later than 14 days from the date of receipt of the Consumer's statement of withdrawal from the contract of sale, return to the Consumer all payments made by the Consumer, including the cost of delivery of the item at the same time the Service Provider reserves the right to withhold reimbursement of payments received from the Consumer until it receives the item back or the Consumer provides proof of its return, whichever event occurs first.

(5) The form of payment refund depends on the payment method selected when placing the order. In case of personal collection, the payment will be refunded to the bank account indicated by the Customer. In the case of refund of payment for a payment card transaction, the Service Provider will refund the payment to the bank account assigned to the Customer's payment card.

(6) The consumer must return the Product to the Service Provider or give it to a person authorized by the Service Provider for collection immediately, but no later than 14 days from the day on which he withdrew from the contract of sale. To meet the deadline it is sufficient to return the item before its expiration.

(7) Returned Products must be complete, undamaged and in their original packaging, in a condition indicating that they have been used in a manner not beyond what is necessary to ascertain the nature of the Product, as well as its characteristics and functioning.

(8) The consumer shall be liable for any diminution in the value of the thing resulting from use beyond what is necessary to ascertain the nature, characteristics and functioning of the thing.

(9) The right to withdraw from the contract of sale shall not apply if the subject of the order are sound or visual recordings or computer programs delivered in sealed packaging and if the packaging has been opened after delivery. The right of withdrawal also does not apply if the subject of the order is digital content not recorded on a tangible medium (audio file download).

§ 12 Final provisions

(1) The Service Provider reserves the right to change the provisions of the Terms and Conditions without having to justify them.

(2) The Service Provider shall inform the Service Users of the changes made to the Terms and Conditions by publishing the unified text of the Terms and Conditions on the Service website and by e-mail to the address provided at registration. Amendments to the Regulations shall become effective on the date specified in the announcement on the Website or on the date the information is sent to the e-mail address provided by the Website User.

(3) The Service Provider shall make every effort to ensure that the services provided on the Site are of the highest quality, however, the Service Provider does not exclude the possibility of temporarily suspending the availability of the Site in the event of the need for maintenance, inspection, equipment replacement, or in connection with the need to upgrade or expand the Site, as well as for other reasons.

(4) To the fullest extent permitted by law, the Service Provider shall not be liable for the blocking by mail server administrators of the transmission of messages to the e-mail address indicated by the Service User, and for the deletion and blocking of e-mails by software installed on the terminal device used by the Service User.

(5) Individual settings of the Service User's terminal device may cause differences between the visualization of the product on that device and the actual appearance of the product (color, proportions, etc.).

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późniejszymi zmianami) oraz Prawa Autorskiego.

7. Wszelkie treści, w szczególności opisy Produktów, zamieszczone w Serwisie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione na podstawie przepisów Prawa Autorskiego lub ustawy Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późniejszymi zmianami).

(8) Any disputes arising between a Site User who is not a Consumer within the meaning of the Civil Code and the Service Provider shall be settled by the court with jurisdiction over the Service Provider's registered office.

Terms and conditions of sale "shopping on the phone" in the store BIBLIA AUDIO

§ 1 Information about the seller

1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest przedsiębiorca: Krzysztof Czeczot, działający pod firmą OSORNO MEDIA sp. z o.o., NIP: 1182192536, REGON: 383076414, ul. Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa, kapitał zakładowy: 9.950,00 zł, zwany dalej: Usługodawcą.

2. Sprzedaż na odległość przez telefon prowadzi sklep należący do OSORNO MEDIA sp. z o.o., działający pod marką: „Biblia Audio” zlokalizowany na terenie Polski.

§ 2 Information for Consumers

1. Prawa przysługujące Konsumentom z tytułu umowy z Usługodawcą zawartej na odległość przez telefon (dalej jako: Umowa) określa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Konsumentom Towarów dostępnych w sklepach Biblia Audio na odległość przez telefon.

3. Za Konsumenta, zgodnie z art.221 Kodeksu cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konsumenci dokonujący zakupów na odległość składają zamówienia telefonicznie w sklepie Biblia Audio.

5. Przedmiotem sprzedaży realizowanej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są wyłącznie fabrycznie nowe produkty. Po stronie Usługodawcy, ciąży obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidłowości w działaniu Towarów zakupionych na zasadach określonych w Regulaminie Konsument może złożyć reklamację, zgodnie z procedurą określoną w punkcie V Regulaminu.

7. Usługodawca rozpatruje reklamacje Konsumentów zgodnie z procedurą określoną w punkcie V Regulaminu.

§ 3 Placing orders and concluding contracts

Realizacja Zakupów na telefon objęta jest zasadami i regułami prawnymi, dotyczącymi ” Sprzedaży na odległość”.

a. Konsument kontaktuje się telefonicznie z sklepem Usługodawcy.

b. Warunkiem połączenia z pracownikiem Usługodawcy jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, dostępnego na stronie https://bibliaaudio.pl/sklep lub odsłuchania nagrania przed połączeniem z pracownikiem.

c. Pracownik udziela Konsumentowi informacji o cenie towarów, którymi zainteresowany jest Konsument, weryfikuje ich dostępność, przedstawia podstawowe informacje o skutkach prawnych zawarcia umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim.

d. Po uzgodnieniu treści zamówienia pracownik informuje o całkowitym koszcie zakupów.

e. Pracownik weryfikuje koszty dostarczenia zamawianych Towarów, zgodnie z Cennikiem usług transportowych obowiązującym w sklepie Biblia Audio, w oparciu o adres wskazany przez Konsumenta.

f. Pracownik weryfikuje kompletność złożonego przez Konsumenta zamówienia, wypowiadając następującą kwestię: „Potwierdzam złożenie zamówienia na wskazane Towary X za łączną cenę X zł oraz na ich dostawę pod wskazany adres X za cenę X zł. Łączna cena towarów i koszt ich dostawy to X zł”¹.

g. Konsument potwierdza zamówienie, składa ewentualne zastrzeżenia, prosi o uzupełnienie zamówienia albo rezygnuje z jego realizacji. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub uzupełnienia zamówienia, należy powtórzyć etap weryfikacji kompletności złożonego zamówienia określony w lit.f).

h. Pracownik informuje Konsumenta, że potwierdzenie zawarcia umowy (Faktura VAT lub paragon) zostanie mu doręczone wraz z zamówionym towarem przez dostawcę oraz, że płatność za zamówione Towary i dostawę odbywa się w momencie odbioru towaru po złożeniu przez Konsumenta podpisu pod dokumentem potwierdzającym odbiór zamówienia.

i. Pracownik informuje o dostępnych sposobach płatności u dostawcy (gotówka, karta płatnicza) i uzgadnia z Konsumentem dogodny dla niego sposób płatności.

j. Po przybyciu Dostawcy do miejsca wskazanego przez Konsumenta zgodnie z lit. e) przed dokonaniem zapłaty za zamówiony towar, Konsument otrzymuje od dostawcy: Fakturę VAT lub paragon, Regulamin wraz załącznikiem Odstąpienie od umowy.

k. Konsument płaci za zamówione towary oraz transport w momencie odbioru towarów.

§ 4 Order execution time and delivery conditions

1. Z chwilą złożenia zamówienia zostaje ono przyjęte do realizacji.

2. Maksymalny czas realizacji i dostawy zamówienia złożonego przez Konsumenta uzgadniany jest podczas składania zamówienia.

3. Usługi transportowe Towarów zakupionych przez Konsumenta na zasadach określonych w Regulaminie realizuje firma transportowa sklepu Biblia Audio. Warunki realizacji dostawy określone są w Warunkach Świadczenia Usług Transportowych. Koszty dostawy podane są na stronie internetowej Serwisu. Zobacz KOSZTY DOSTAWY.

4. Z chwilą odbioru towaru przez Konsumenta, Dostawca przekazuje Konsumentowi:

a. VAT invoice or fiscal receipt.

b. Regulamin Sprzedaży “Zakupy na telefon” wraz z formularzem Odstąpienia od umowy.

5. Jeżeli wady lub nieprawidłowości w przesyłce (braki, uszkodzenia, niezgodność z zamówieniem) zostały dostrzeżone po sporządzeniu i podpisaniu przez Konsumenta protokołu, Konsument jest obowiązany niezwłocznie poinformować (osobiście lub telefonicznie) o tym fakcie sklep Usługodawcy.

§ 5 Complaints

1. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta (rękojmia), jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową sprzedaży.

2. Konsument nabywający produkt ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami dotyczącymi rękojmi określonymi w Kodeksie Cywilnym.

3. Warunkiem koniecznym, aby Usługodawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie reklamowanego Produktu na adres korespondencyjny Usługodawcy: ul. Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa, wraz z dowodem zakupu i opisem stwierdzonej przez Klienta niezgodności Produktu z umową sprzedaży (opisem usterki).

(4) In the complaint protocol, drawn up by the employee accepting complaints, the Consumer indicates the noticed defects and irregularities of the purchased Goods, specifies the expected manner of settlement of the complaint (possible ways of settling complaints are indicated in section V.5) of these Regulations).

(5) The Service Provider shall consider the complaint in accordance with applicable laws. The rights of the Consumer are defined by the Civil Code Act of April 23, 1964 (consolidated version: Journal of Laws of 2014, item 121), as amended by the provisions of the Consumer Rights Act of May 30, 2014 (Journal of Laws of 2014, item 827).

§ 6 Consumer's right to withdraw from a contract concluded at a distance

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na zasadach określonych Regulaminem, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. W przypadku, gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odbioru ostatniego towaru, jego partii lub części.

4. Odstąpienia od umowy dokonuje się poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i który doręczany jest Konsumentowi przy odbiorze zamówienia.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać dokonane w formie pisemnej i wysłane na adres sklepu Biblia Audio, w którym Konsument złożył zamówienie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail na stronie https://bibliaaudio.pl/sklep.

6. Do zachowania wskazanego w pkt. VI. 1 terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w punkcie VI.6 Usługodawca przesyła Konsumentowi na wskazany przez niego adres pocztowy lub elektroniczny potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy we wskazany powyżej sposób umowę uważa się za niezawartą.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem wyżej wskazanego terminu.

10. Usługodawca zwraca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, na które składają się cena towaru oraz koszty jego dostarczenia.

11. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.

12. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych przez Konsumenta Towarów.

13. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży Usługodawca nie ponosi kosztów zwrotu (odesłania) zakupionych przez Konsumenta Towarów.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości zakupionych Towarów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób sprzeczny z ich charakterem, cechami i funkcjami.

§ 7 Personal data protection and other provisions

1. Administratorem danych osobowych Konsumenta, podanych w związku z zawarciem Umowy, jest OSORNO MEDIA sp. z o.o., NIP: 1182192536, REGON: 383076414, ul. Zdrojowa 109, 02-927 Warszawa, kapitał zakładowy: 9.950,00 zł, (dalej jako „Administrator”).

2. Dane osobowe podane przez Konsumenta w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu wykonania Umowy na warunkach opisanych w Regulaminie. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

Dane osobowe Konsumenta będą przechowywane przez czas trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

Konsumentowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W wyżej wymienionych sytuacjach zapytania należy kierować na adres [email protected]

Podanie danych osobowych w związku z zawarciem Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zawartej Umowy.

Dane osobowe Konsumenta zostaną przekazane firmie transportowej (w ramach stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych) świadczącej usługi transportowe Towarów zakupionych przez Konsumenta w sklepie Biblia Audio.

§ 8 Change of Regulations

1. Usługodawca ma prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

¹„x” – oznacza wartość zmienną, odnoszącą się do niezależnie do każdego elementu konkretnego zamówienia

Załącznik nr 1 Wzór pouczenia o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy , w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Model declaration of withdrawal from a contract concluded at a distance

 

......................, dn. ......................

................................................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

OSORNO MEDIA Ltd,

109 Zdrojowa St., 02-927 Warsaw,

NIP: 1182192536, REG: 383076414,

 

WITHDRAWAL DECLARATION

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej w …………………………………… (miejscowość), w dniu ……………………………. .

.....................................................

consumer's signature

    Basket
    Your shopping cart is emptyContinue shopping
      Calculate Shipping