Promocja!
 • nieb prez profil z logiem 1500×1500 pikseli (13)
 • 1.5
 • 2
 • 4

THE AUDIO BIBLE SUPER PRODUCTION – edycja limitowana

(1)

299,00 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: ( 2023-09-25 ): 299,00 

Na stanie

For English scroll down


THE AUDIO BIBLE SUPER PRODUCTION

Wsłuchaj się w 150 głosów, poczuj 3 lata pracy, odkryj na nowo 73 Księgi Pisma Świętego – Usłysz historie, które jednoczą!

 

Największa na świecie Biblia Audio w gwiazdorskiej obsadzie!

Poznaj The Audio Bible super production The Old and New Testament po angielsku w przekładzie New American Bible (Revised Edition) (NABRE)! To największe, w pełni udźwiękowione, słuchowisko radiowe na świecie! Znajdziesz w nim wszystkie 73 Księgi Pisma Świętego, między innymi Pięcioksiąg Mojżesza, Księgę Hioba, Koheleta, Psalmów, czy też Cztery Ewangelie, Listy Apostolskie, bądź Apokalipsę!

Poznaj dzieło, które od setek lat kształtuje naszą kulturę, źródło wielu ważnych myśli i cytatów. Zanurz się w bogatym świecie biblijnych historii, opowiedzianych głosami 150 aktorów w tym gwiazd takich jak Roy Samuelson, Llou Johnson, Brian T. Delaney, Emerson Brooks, Alisha Mullally, Cam Clarke, Jon Lipow, Janell Lenfert, Ben Prendergast i wielu, wielu innych.

Poczuj się, jakbyś tam był, dzięki dającemu wrażenie głębi i przestrzeni dźwiękowi 3D, specjalnie skomponowanej muzyce Wojciecha Błażejczyka oraz dźwiękom tła nagranym w samym sercu Ziemi Świętej! Szukasz Biblii z dużym drukiem, a i tak trudno zrozumieć, co czytasz? Nasz audiobook to świetny wybór zarówno dla osób ze słabszym wzrokiem, jak i pragnących po prostu lepiej poznać Pismo Święte. To Biblia ilustrowana Twoją wyobraźnią!

Wyjątkowy prezent o niezwykłej wartości na każdą okazję!

The Audio Bible super production to nareszcie idealny, elegancki prezent na wiele okazji!

 • Obdaruj swoich bliskich na Święta Bożego Narodzenia lub Wielkanoc!
 • Zbliża się ważny Sakrament w życiu Twojego krewnego lub przyjaciela? Zaskocz wyjątkowym prezentem na Chrzest, Komunię, Bierzmowanie, czy Ślub, a może Rocznicę Ślubu, czy Zakończenie Roku!
 • Nie wiesz, co kupić parze młodej zamiast kwiatów?
 • Szukasz czegoś dla chrześniaka lub chrześnicy, co sprawi, że w końcu Pismo Święte nie będzie takie nudne?
 • A może chcesz obdarować kapłana, siostrę zakonną lub nauczyciela religii?

The Audio Bible super production to doskonała odpowiedź na wszystkie te potrzeby, zarówno dla osób wierzących i religijnych, jak i poszukujących, czy po prostu ciekawych wielkich produkcji audio!

 

Stary i Nowy Testament CD BOX – limitowana edycja

Poznaj edycję limitowaną Starego i Nowego Testamentu w wersji angielskiej na 12 płytach CD:

 • Kolekcja zawiera pełny audiobook Pisma Świętego, materiał powstał w oparciu o przekład New American Bible (Revised Edition) (NABRE).
 • Każda z Ksiąg Starego i Nowego Testamentu podzielona jest na rozdziały, co ułatwia nawigację pomiędzy poszczególnymi częściami.
 • Na płytach znajdziesz 1324 pliki w uniwersalnym formacie mp3, obsługiwanym przez większość odtwarzaczy muzycznych.
 • Produkt objęty jest dwuletnim okresem gwarancji.

Czas trwania: 110 godzin

Format dźwięku: CD mp3

 

Posłuchaj jak to brzmi!

Poznaj także aplikację mobilną Biblii Audio!

 • Słuchaj online lub offline w naszej aplikacji mobilnej!
 • Odkryj Fragment na każdy dzień, który umożliwi stały kontakt ze Słowem Bożym!
 • Zaznaczaj zakładkami swoje ulubione cytaty!
 • Ustaw odpowiednie tempo odtwarzania!

Poznaj wszystkie możliwości i funkcje z Pismem Świętym zawsze w Twojej kieszeni!

Wypróbuj przez pierwszy tydzień za darmo!

Sprawdź naszą aplikację:

Android: bit.ly/BAANDROID

iPhone: bit.ly/BAIOS

 

Dowiedz się więcej: bibliaaudio.pl/aplikacja

 

THE AUDIO BIBLE SUPER PRODUCTION

Listen to 150 voices, feel 3 years of work, rediscover 73 books of Scripture – HEAR STORIES THAT UNITE!

 

The world’s largest radio play with an all-star cast!

Discover The Audio Bible super production The Old and New Testament in English in the New American Bible (Revised Edition) translation (NABRE)! This is the largest fully dramatized radio play in the world! It features all 73 books of the Bible, including The Pentateuch, The Book of Job, The Book of Kohelet, Psalms, the Four Gospels, the Apostolic Epistles, or Revelation!

Explore a work that has shaped our culture for hundreds of years, a source of many important thoughts and quotes. Immerse yourself in the rich world of biblical stories, told through the voices of 150 actors including stars such as Roy Samuelson, Llou Johnson, Brian T. Delaney, Emerson Brooks, Alisha Mullally, Cam Clarke, Jon Lipow, Janell Lenfert, Ben Prendergast and many, many others.

Feel like you’re there, thanks to the 3D sound that gives you a sense of depth and space, specially composed music by Wojciech Blazejczyk, and background sounds recorded in the heart of the Holy Land! Are you looking for a Bible with large print and still find it hard to understand what you are reading? Our audiobook is a great choice for both those with poor eyesight and those who simply want to learn more about the Scriptures. This is the Bible illustrated with your imagination!

 

A unique gift of extraordinary value for any occasion!

The Audio Bible super production is finally the perfect elegant gift for many occasions!

 • Bestow your loved ones for Christmas or Easter!
 • An important Sacrament in the life of your relative or friend is approaching? Surprise with a unique gift for a Baptism, Communion, Confirmation, Wedding, Anniversary or Graduation!
 • Not sure what to buy the bride and groom instead of flowers?
 • Are you looking for something for your godson or goddaughter that will finally make scripture not so boring?
 • Or maybe you want to gift a priest, nun or religious teacher?

The Audio Bible super production is the perfect answer to all of these needs, whether you are a believer and religious, a seeker, or just curious about great audio productions!

 

The Old and New Testament CD BOX LIMITED EDITION

Discover a limited edition of The Old and New Testament in English on 12 CDs:

 • The collection includes a full audiobook of the Scriptures, the material is based on the New American Bible (Revised Edition) (NABRE) translation.
 • Each of the Books of the Old and New Testaments is divided into chapters, making it easy to navigate from one section to the next.
 • On the CD you will find 1,324 files in the universal mp3 format, supported by most music players.
 • The product comes with a two-year warranty.

Duration: 110 hours

Audio format: CD mp3

 

Take a listen to what it sounds like!