logo przezroczyste

WESPRZYJ REALIZACJĘ NAJWIĘKSZEGO SŁUCHOWISKA W EUROPIE

Starego i Nowego Testamentu na podstawie V wydania Biblii Tysiąclecia

 

ZEBRALIŚMY JUŻ

0
stan na 30.09.2017

Z POTRZEBNEJ KWOTY

0
 
ZEBRALIŚMY JUŻ 73%
WESPRZYJ PRODUKCJĘ
WESPRZYJ PRODUKCJĘ DOWOLNĄ KWOTĄ
 
 
 

POSŁUCHAJ fragmentuZREALIZOWALIŚMY JUŻ
70 GODZIN
Z PLANOWANYCH
110 GODZIN
 
NAGRALIŚMY JUŻ
330 AKTORÓW
I 150 CYWILI
NASZE PLIKI POBRANO I ODSŁUCHANO PONAD
2 500 000 RAZY!
CO ROBIMY?

Realizujemy słuchowisko trwające PONAD 110 godzin, rozpisane na około 500 aktorów, amatorów i muzyków, będące dźwiękową adaptacją najważniejszej księgi świata – Pisma Świętego – Starego i Nowego Testamentu. Opieramy się na V wydaniu Biblii Tysiąclecia (Wydawnictwo Pallottinum).

KIEDY BĘDZIE GOTOWE?

Zgodnie z naszym planem zrealizowaliśmy już dwa etapy naszej produkcji, NOWY TESTAMENT i pierwszą część STAREGO TESTAMENTU. Jeżeli zgromadzimy niezbędne fundusze, całość produkcji planujemy zakończyć w grudniu 2017 roku. Poszczególne fragmenty będziemy udostępniać sukcesywnie również na tej stronie.

ILE TO KOSZTUJE?

Obsada i liczba osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie, a przede wszystkim czas potrzebny na realizację słuchowiska, poziomem logistyki zdecydowanie przewyższa niejeden plan filmowy. Koszt realizacji 116h słuchowiska i jego udostępnianie za darmo to kwota 1910000.

JAK MOGĘ POMÓC?

Możesz wesprzeć produkcję finansowo, stając się jednocześnie jej producentem.

Udostępnij informację o naszym projekcie swoim znajomym, pomóż nam dotrzeć do jak największej liczby osób.

BIBLIA AUDIO superprodukcja to:

około
0
godzin

NIEMAL
0
głosów

dokładnie
0
Psalmów

blisko
0
GB danych (mp3)

całość będzie dostępna za darmo do pobrania na tej stronie

ZOSTAŃ PRODUCENTEM BIBLII AUDIO
I WSPIERAJ REALIZACJĘ SUPERPRODUKCJI

Tylko dzięki Wam BIBLIA AUDIO może być realizowana

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI WSPARCIA

Możesz również wesprzeć produkcję bezpośrednią wpłatą na konto.

PLN 16 1030 0019 0109 8503 3002 3037
EURO 34 1030 0019 0109 7806 0103 3781
USD 75 1030 0019 0108 4006 0112 6717
CHF 19 1030 0019 0107 5606 0120 3524
GBP 85 1030 0019 0108 2606 0140 9590

OSORNO Krzysztof Czeczot
J.P. Woronicza 33/137, 02-640 Warszawa
z dopiskiem „BIBLIA AUDIO darowizna””

ETAP I i ETAP II (ZAKOŃCZONE)

NOWY TESTAMENT

 


czas trwania (ponad)
0
godzinY

Nowy Testament, w którym czterech Ewangelistów opisało narodziny, nauczanie, cuda oraz śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. W Nowym Testamencie poznajemy również dzieje pierwszych chrześcijan.

Dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu udało się zebrać potrzebną kwotę na realizację Nowego Testamentu.

POBIERZ MP3

STARY TESTAMENT

(CZĘŚĆ 1)


Pięcioksiąg Mojżesza – to pierwsza część Starego Testamentu, w której m.in. przedstawiono akt stworzenia świata i człowieka, wygnanie ludzi z Raju oraz potop i arkę, którą zbudował Noe. Tu także ukazano, jak Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli, zsyłając na Egipt i faraona plagi.

Księgi historyczne do Pierwszej Księgi Królewskiej
– z nich dowiadujemy się m.in., skąd wzięła się wielka siła Samsona i jak ją stracił. Tu też poznajemy Dawida, niewysokiego, pięknie grającego na harfie młodzieńca, pasterza, który dzięki temu, że zaufał Bogu, pokonał olbrzyma Goliata.

WESPRZYJ PRODUKCJĘ

ETAP III (2017)

To ogromna produkcja.
Usłyszeliście już powstanie świata i potop, a czekają Was jeszcze opowieści o plagach egipskich, dzieje Abrahama, Samsona, króla Salomona, Mojżesza, Dawida i Goliata.
Opowieści, które są podstawą nie tylko religii i wiary chrześcijańskiej, ale także punktem wyjścia wielu wydarzeń kulturalnych i społecznych w dziejach ludzkości.
Zbiórka na kolejne części Starego Testamentu właśnie trwa.
Możesz być ich producentem:
WESPRZYJ PRODUKCJĘ

STARY TESTAMENT

(CZĘŚĆ 2)

Księgi historyczne – od Drugiej Księgi Królewskiej do Drugiej Księgi Machabejskiej – te księgi przynoszą nam m.in. odpowiedź na pytanie, dlaczego wyrokami salomonowymi określa się wyroki sprawiedliwe, wypływające z głębokiej mądrości. Poza dziejami króla Salomona poznajemy władcę Nabuchodonozora, który wysyła swojego wodza Holofernesa, by ten, na czele potężnej armii, pokonał Izraelitów.

Księgi mądrościowe – do ksiąg należy jeden z najbardziej znanych poematów w dziejach świata: to historia Hioba, skazanego na ciężką próbę, z której – dzięki niezachwianej wierze w Boga – wychodzi zwycięsko. W skład Ksiąg mądrościowych wchodzi także m.in. niezwykła Pieśń nad pieśniami, miłosny dialog Oblubieńca z Oblubienicą.

Prorocy więksi – tę część tworzą m.in. księgi Izajasza, Jeremiasza oraz Ezechiela, w której to zobrazowano cztery wielkie wizje: rydwanu, w którym siedzi Bóg, a pojazd poruszają cztery istoty („Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła”); grzechów Jerozolimy („Synu człowieczy, czy widzisz, co oni czynią? – Okropne obrzydliwości (…)”); wysuszonych kości (zapowiedź wskrzeszenia umarłych na Sądzie Ostatecznym). Czwartą wizją jest ta dotycząca Nowej Jerozolimy, gdy Bóg mówi: „Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego”.

Prorocy mniejsi – ta część Starego Testamentu to dwanaście ksiąg. W wizjach proroków oglądamy, jak ziemię nawiedzają plagi szczurów, szarańczy i susza (Księga Ozeasza); tu opisano także nadchodzący „dzień gniewu Pańskiego”, który przetrwają tylko ufający Bogu (Księga Sofoniasza: „Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego”).

OSORNO
NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, zostaw swój e-mail. Nie wysyłamy spamu – będziemy na bieżąco informować o postępach w nagraniach, zaproszeniach na koncert, premierach poszczególnych rozdziałów.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Śledź postępy naszych prac w mediach społecznościowych:

  • youtube ikona ciemna
  • facebook ikona ciemna
  • soundcloud ikona ciemna
  • twitter ikona ciemna